PRISTUPNA IZJAVA ZA DOBIJANJE GKSHIELD CLUB KARTICE  Izjava podnosioca zahteva:

  1. Obavezujem se da ću izdavaoca GKSHIELD club kartice blagovremeno obavestiti o svim eventualnim
  promenama podataka navedenim u pristupnici.

  2. Saglasan sam da GKSHIELD d.o.o., Dobanovačka 69, 11080 Zemun, moje lične podatke navedene u
  pristupnici obrađuje i čuva u svrhu poslovanja karticom u skladu sa Zakonom o zaštiti podatka ličnosti
  (sl.Glasnik RS br. 97/2008) do opoziva ove izjave.

  3. Poznato mi je da imam pravo na obaveštenje o podacima koji se o meni vode, da imam pravo na uvid
  u iste, kao i na ispravku netačnih podataka.


  Popunjavanjem ove forme slažete se sa opštim pravilima upotrebe GKSHIELD club kartice.

  Napomene:

  1. Izdavalac će dobijene podatke upotrebljavati isključivo u svrhu poslovanja GKSHIELD club karticom.

  2. Kartica obezbeđuje 5% popusta na sve proizvode iz asortimana GKSHIELD-a.

  ROK TRAJANJA

  %

  LIMIT ZA DOBIJANJE (EUR)*

  2 GODINE

  5

  Prva kupovina

  2 GODINE

  10

  500

  2 GODINE

  15

  1000

  2 GODINE

  20

  1500

  *po srednjem kursu NBS na dan kupovine.

  *popust ne važi za sezonska sniženja i akcijske ponude, osim ukoliko nije drugačije naznačeno.