Kako izabrati odgovarajuće rukavice

Veličina rukavica:

Izbor odgovarajuće veličine rukavica je od primarnog značaja.

Postoje univerzalne tabele za određivanje veličine rukavica u odnosu na širinu šake. U praksi se pokazalo da brojevi iz tabela ne odgovaraju realnim veličinama različitih sečenja( engl. CUT) .

U GK Shield prodavnici možete probati rukavice i uz našu stručnu pomoć izabrati one koje Vam najviše odgovaraju.

Različita šivenja – sečenja – (engl. CUT)

Negative cut – kod ovog sečenja šivenje je unutar rukavice. Doživeo je ekspanziju u Nemačkoj, ali ga koristi sve veći broj golmana sirom sveta.
GK Shield Negative cut rukavice prijanjaju uz ruku i odgovaraju golmanima koji vole veoma precizan osećaj pri kontaktu s loptom. Rukavica je usko uz prste što omogucava i „najmanje” pokrete prstiju, a time i potpunu kontrolu pri kontaktu s loptom.

Roll cut – kod ovog sečenja lateks je „urolan” preko prstiju i omogućava maksimalni kontakt sa loptom. Jedan je od najpopularnijih modela sečenja. Roll cut rukavice najčešće imaju šivenje ispod dva srednja prsta, ali se u praksi nije pokazao kao zadovoljavajući. Zahvaljujući novoj tehnologiji GK Shield je dizajnirao novi model Hyper roll rukavica. GK Shield Hyper roll rukavice nemaju šav ispod dva srednja prsta i samim tim osećaj pri kontaktu s loptom je mnogo prijatniji.

Hybrid cut – kod ovog sečenja se kombinuje više sečenja zajedno. Postaje sve popularniji upravo zbog mogućnosti kombinovanja. GK Shield Hybrid cut rukavice imaju kombinaciju roll cut na spoljna dva prsta i negative cut na srednja dva prsta. Ova kombinacija omogućava najbolji odnos između maksimalnog kontakta s loptom i preciznog osećaja. Hybrid cut rukavice su najčešće teške i glomazne. Upotrebom novih materijala i novim dizajnom GK Shield Hybrid cut rukavice su lake i fleksibilne.

Fusion cutGK Shield Fusion cut kombinuje takozvani seamless roll sa šivenjem spolja i negative cut na srednja dva prsta. Usečeni delovi na dlanu omogućavaju veću fleksibilnost pri kontaktu s loptom. Prvobitni dizajn GK Shield Fusion cut je pretrpeo velike promene tokom dugotrajnog testiranja. Finalni dizajn je postao omiljeni model među golmanima koji su testirali naše GK Shield rukavice.