AQUA

Hybrid cut ( roll , negative)

Lateks je debljine 4mm –  Aqua grip. Dupli elastični strap.

Moguća personalizacija.

Kategorija: